۳۰
تیر

مزایای توافقنامه خدمات سالانه

اگر شما یک دستگاه آسانسور را در اختیار دارید یا اداره می کنید ، داشتن یک قرارداد سرویس و نگهداری سالانه با شرکت فنی و مهندسی آسانسور باید برایتان از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. این توافق نامه می تواند پارامترهای مناسب سرویس و نگهداری را تشریح کند ، و باعث شود آسانسورها دوام بیشتری داشته باشند و کارآمدتر باشند. در حقیقت تجهیزاتی که به خوبی نگهداری شده باشند، می توانند سالها خدمات بدون دردسر را به شما منتقل کنند و عمر آسانسور شما را طولانی تر کنند تا بیشترین ارزش و عملکرد را از آن بدست آورید. از طرف دیگر نگهداری ضعیف منجر به مسئولیت احتمالی و هزینه های غیرضروری خواهد شد. مزایا: توافق نامه خدمات سالانه اینگونه توافق نامه ها می توانند: طول عمر آسانسورهای شما را افزایش دهد. برای به دست آوردن حداکثر توانایی از آسانسور خود ، به طور منظم به تعمیر و نگهداری نیاز دارید تا بتواند برای شما بیشترین بازدهی را داشته باشد. به این ترتیب ، شما با فاکتورهای گران قیمت پیش از موعد روبرو نخواهید شد. و شما ایمنی ساکنین جهت آپارتمان ها ، مشتریان و بازدید کنندگان جهت مکان های اداری و تجاری خود را تضمین کنید. آرامش خاطر داشته باشید. لازم نیست نگران ایمنی یا کارایی آسانسور خود باشید وقتی می دانید به طور مرتب سرویس داده می شود. به شما کمک می کند بازرسی های سالانه را راحت تر انجام دهید. خرابی کمتری را تجربه کنید. چرا منتظر مشکلی هستیم که هنگام اقدام برای رفع آن مشکل ، ساعت ها یا روزها آسانسور شما را خاموش کنند؟ با نگهداری منظم ، می توانید در صدر مسئله باشید تا از این وضعیت جلوگیری کنید. ما موافقتنامه تعمیر و نگهداری آسانبر نیروی برتر را ارائه می دهیم ، که کلیه خدمات تعمیر و نگهداری پیشگیرانه ، را در بر می گیرد. در اصل ، ما هر گونه تعمیراتی را که ناشی از ساییدگی و پارگی طبیعی است ، پوشش می دهیم. مطمئن باشید ، تکنسین های ما برای ترمیم تمامی قطعات حداکثر توانایی خود را به کار می گیرند و به علاوه ، ما به قسمتهایی که برای انجام کار سریع و کارآمد نیاز داریم دسترسی سریع داریم ، بنابراین شما خرابی کمتری را تجربه می کنید.